Oorsprong

 

11 februari 2004: Wisselborrel Communiqué:
Op deze wisselborrel ging een huisgenoot van de oprichters van VKV, het bestuur in van Communiqué. Communiqué hield de wisselborrel in de Beiaard. Echter, op deze GRATIS borrel mochten alleen besturen komen. Dit vonden de huisgenoten niet gepast, en zij wilden daarnaast ook graag het nieuwe bestuur feliciteren op de officiële wisselborrel. Dus er werd een bestuur in het leven geroepen. Op het moment dat zij vertrokken was nog (bijna) niets verzonnen. Tijdens de korte wandeling naar de Beiaard toe was al snel de naam verzonnen. Vrije KonijnenVogels komt van een sketch van de Mannen van de Radio, “Vrij hebben”. De wandeling vorderde en ook een toepasselijke studie kwam over de tafel. Iemand kwam met het bestaan van een universitaire studie Vrijetijdwetenschap. Als laatst werd een mooie functieverdeling gemaakt, en het eerste bestuur ontstond.

Introducties 2004 – 2007:
De Vrije KonijnenVogels hebben elk jaar een doegroep bij verschillende studies. Het eerste jaar was er één doegroep bij BMT/TG. De twee jaren erna waren en twee doegroepen, weer één bij BMT/TG en één bij TCW. In 2007 is er één doegroep geweest bij IO.

Dispuut VKV:
In het collegejaar 2006/2007 is er begonnen met het borrelen met een vaste groep mensen. In eerste instantie was de groep ongeveer 20 man groot, maar na verloop van tijd waren er nog maar 9 man overgebleven welke wekelijks borrelden. Op 10 september 2007 is het Dispuut de Vrije KonijnenVogels opgericht. Dit is de datum waarop de oprichtings-ALV plaats vond in huize Doppenberg.

VKV telt in het begin 9 leden:
Bergsma
Boeijen
Doppenberg
Holterman
De Jong
Peters
Prins
Stevens
Verhagen

Luister onze laatste Hitjes!